Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe umożliwiają kompletną ochronę ładunków (cargo), wożonych wszystkimi rodzajami przewozu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego oraz żeglugi śródlądowej.Konsument ma również możliwość wykupienia ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych strat przewożonych towarów. Ubezpieczenie transportowe jest wycelowane dla przedsiębiorstw, którzy transportują towary na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Zabezpieczenie to obejmuje mienie, które jest przemieszczane przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Wożone mienie może podlegać ubezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje szkody powstałe w rezultacie zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Na domiar tego majątek może być zabezpieczone także od szkód powstałych w czasie załadunku bądź rozładunku.