Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe zapewniają całkowitą ochronę ładunków (cargo), wożonych wszystkimi rodzajami przewozu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego oraz żeglugi śródlądowej.Klient ma dodatkowo opcję zakupu ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych szkód transportowanych towarów. Ubezpieczenie transportowe jest skierowane dla przedsiębiorców, którzy transportują materiały na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez profesjonalnego przewoźnika. Zabezpieczenie to włącza mienie, jakie jest wożone przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, oraz śródlądowym.Przewożone mienie może podlegać ubezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje szkody powstałe w rezultacie zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Na dodatek majątek może być zabezpieczone także od szkód powstałych podczas załadunku bądź rozładunku.