Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe umożliwiają pełną ochronę ładunków (cargo), przewożonych wszystkimi wariantami przewozu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego również żeglugi śródlądowej.Klient ma również opcję zakupu ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych strat przewożonych towarów. Ubezpieczenie transportowe jest skierowane dla fir, którzy przewożą materiały na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez profesjonalnego przewoźnika. Zabezpieczenie to włącza mienie, które jest transportowane przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Przewożone mienie może podlegać ubezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje straty powstałe w rezultacie zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Mało tego mienie może być ubezpieczone dodatkowo od szkód powstałych w trakcie załadunku bądź rozładunku.