Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym potrzebują taniego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod co do ceny i jakości ofertę spośród wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCPW ramach ubezpieczenia ochroną otoczona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie ewentualnie stratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym . Ponadto ochroną mogą być otoczone:• niezbędne koszty opieki prawnej i koszty sądowe• koszty, jakie przewoźnik poniósł tak aby zminimalizować wymiary szkody albo zapobiec jej wystąpieniu• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku materiału bądź jego przechowywania• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:• szkody powstałe w materiałach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,• straty powstałe w trakcie transportu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp Nakazy dotyczące usług świadczonych za pomocą przewoźników na terenie Polski wynikają wprost z Prawa przewozowego. Kodeks jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju miejsce załadunku i rozładunku znajduje się na terenie naszego kraju.Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym przewozie drogowym artykułów. Konwencja ma zastosowanie w usługach transportu drogowego artykułów, bez względu na miejsce zamieszkania jeśli punkt nadania przesyłki i miejsce dostawy znajdują się w różnych krajach i chociaż jeden z nich jest państwem który dołączył do konwencji.Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP czy też oc przewoźnika poszczególne zakłady ubezpieczeń dodatkowo stosują zredukowania zakresów swojej odpowiedzialności wyznaczając jakiego rodzaju niebezpieczeństwa są wykluczone z zakresu podstawowego ubezpieczenia. Zwykle wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w rezultacie rozboju i rabunku przewozu towarów niebezpiecznych lub zwiększonego ryzyka, bądź postoju samochodu poza parkingami strzeżonymi. Jako multiagencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede główniew jakich w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP wkłady własne są zniesione. Standardowo polisy włączają zarówno większość istotnych niebezpieczeństw – przywłaszczenie ładunku, jego zgubę lub naruszenie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora OCP lub OCS krajowego w większości wypadków najczęstszym poszerzeniem wiążącym się z dodatkową ceną jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt czy leków.